Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 

PROTOKOLL FÖRT VID PPP:S ÅRSMÖTE 1988

 

Plats:                                             Källénska villan Lidingö

Datum                                            1988-02-12, 19.00 –00.30

Närvarande:                                 

Anders B

Bobby C

Conny K

Hans-Christer B

Johan F

Lars A

Lacke M

Ola M

Ola S

Stefan L

Tobi W

Johan R

 

 

1           ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE

 Mötet öppnades raskt utan kontroverser.

  

2    VAL AV MÖTESORDFÖRANDE

Tobi valdes med rösterna 9-7. Motkandidat: Conny.

 

3           VAL AV PROTOKOLLFÖRARE OCH JUSTERINGSMAN

Anders förordnades till protokollförare. Hans och Christer utsågs till justeringsmän.

 

4.          JUSTERING AV FÖREGÅENDE ÅRS PROTOKOLL

 

Justeringen godkändes osynat.

 

  5         FASTSTALLANDE AV RÖSTLÄNGD

Alla närvarande. Efter viss tvekan bekräftades principen att tvillingar har separat rösträtt.

 

6           SUMMERING AV FÖREGÅENDE ÅRS AKTIVITETER

 Ordet bowling väckte stark och återkommande munterhet. För övrigt uppskattade CCC mycket helgen i Cannes hos familjen Fahlström


 

7          VAL AV ORDFÖRANDE

Omröstning 1:                                 Bobby                              9

                                                      Stefan                              5

                                                      Hans-Christer                   4

                                                      Anders                             3

Omröstning 2:                                 Stefan                                                 6                 (Ordförande 1988)

                                                      Bobby                                                 5

 

8           VAL AV GOLFREPRESENTANT

Johan F valdes med acklamation. Ola M bistår i hcp-kommittén.

 

9           INVAL ELLER UTESLUTNING

Anders F hade inkommit med ansökan om återinträde i PPP. Sällskapet försattes här 1 stort bryderi och många åsikter och förslag ventilerades.  Sällskapet var kluvet mellan önskan att åter ha Anders F som medlem och ryggmärgsinstinkten att hålla på stadgarna. (Stadgarna stipulerar att endast golfare med hcp 30 eller lägre kan väljas in.

 

Mötet enades slutligen om att välja in Anders F., villkorat av att han senast den 31/7 har erhållit högst 30 i  hcp på erkänd golfklubb.

 

10         SPELPLATS

 

PPP spelas på lämplig plats i Danmark.  Ordförande och golfrepresentant återkommer senast 1/5 med konkret förslag.

 

Evenemanget går av stapeln helgen 16-18 september. Fruar deltar inte.

 

Tävlingen spelas som 30- hål poängbogey över 2 dagar med full hop.

 

Spelplatsbeslutet präglades av en påtaglig samförståndsanda och var en kompromiss mellan både mer avlägsna och mer närbelägna orter. Samtliga PPP:are förväntas med glädje delta i evenemanget.

 

11         ÖVRIGA FRÅGOR

Ola M hade motionerat om WO-problem i matchslipsen. Närmare analys visade dock att detta ej var ett stort problem. Tävlingen spelas som vanlist.

 

Lars A kommer att satta upp ett pris för bästa uppryckningen från 1:a till 2:a ronden.

 

SAMMANFATTNING

 

Ordförande:             Stefan                                 

Golf representant:     Johan F

Spelplats:                 Danmark

Speldatum;                 16 -18 september

Spel form:                 36 håls poängbogey, full hcp

 

 

Conny avtackades för ett mycket trevligt arrangemang  toppade av saftiga Eisenbein mit Sauerkraut und Schapps

 

Vid protokollet                                                Justeras                                           Justeras

 

 

Anders                                                            Hans                                                Christer

 

Ó 1999-2015, PPP, Pappas Präktiga Pojkar, Stockholm, SWEDEN