Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 

PPP

Ordinarie årsmöte 5 februari 1993, villa Mattsson Djursholm.

                                   Närvarande:                                                Frånvarande/närvarande gm fullmakt

                                   Ola M                                                          Johan R (igen!) OM fullmakt

                                   Conny                                                          Tobi (igen!?)

                                   Ola 5

                                   Anders

                                   Lacke

                                   Bobby

                                   Hans-Christer

                                   Stefan

                                   Alvis

                                   Johan F

 

 

1.         Kallelse och dagordning tillstädes utskickad i tid av vår Ordförande Ola M. Valdes den utmärkta Ordföranden till Mötesordförande.

 

2.                   Utsågs Johan F till protokollförare och Alvis till justeringsman.

  

3.      Justerades förgående års protokoll med acklamation, det noterades att doktor L inte var nöjd.

 

4.      Fastställdes röstlängd, samt röstlängd i golffrågor enligt ovanstående dvs

          11 närvarande röster.

 

5.      Efter en kort debatt valdes Conny till ny Ordförande, han besegrade Bobby med 6 - 5 röster. Att utse Golfrepresentant blev svårare, fyra förslag ställdes, Lacke, Hans-Christer, Ola M samt Stefan. 1 slutomröstningen omröstning mellan Stefan och Lacke som Stefan vann med med 6 - 4, och en nedlagd röst. Enklare blev det däremot att utse Festrep, en verkligt tun,g post inom PPP, Här segrade BONVIN, vilket är lika med Bobby + Alvis~ BONVIN

          utsågs enhälligt!!!.                                                                                                                   

 

6.      Inget förslag till inval eller uteslutning av medlem förelåg. Olika medlemmar uppmanade oss att tänka och verka positivt i sann PPP - anda?!?. Det noterades att Tobi och Johan R inte var närvarande, vilket renderade bägge en mild varning. Den långsiktiga planeringen är viktig, medlem­arna skall veta när årsmöte respektive PPP-mästerskapen äger rum.

 

7.      Vid val av spelplats, föreslogs fyra alternativ enl. följande:  Fjällgolf, Aalborg, Karlstad samt Skärgårds golf. Alternativet Aalborg drogs tillbaka varefter omröstning skedde, Fjällgolf erhöll 1 röst, Skärgårds­golf 4 röster och Karlstad (Sandgrund) 9 röster. När de båda förslagen med flest röster ställdes mot varandra erhöll Sandgrund 8 röster och Skärgårdsalternativet 3 röster. Konstigt nog kunde ledamöterna enas om att spela 36 hål pb, med 18 hål på fredag em och 18 hål lördag em utan uppslitande omröstningar. Det beslöts också att tävlingen sedvanligt skall äga rum första helgen efter det att skolorna åter börjat.

 

8.      Utsågs Lacke till att utgöra golfkommitté ihop med Stefan samt vår nye Ordförande Conny.

 

9.      Under punkten övriga frågor utbröt det sedvanliga PPP tumultet, alla kände sig kallade att utgöra den STORA av alla STÖRSTA JUBI­LEUMS KOMMITTÉER, men bara de största valdes, kommittén korn med andra ord att betså av Bobby, Lacke och undertecknad. De valda skall ta fram ett förslag till spel och festplats för 1996, PPP 25-års JUBILEUM. Vår avgående Ordförande avtackades för väl genomfört arbete, samt för ett välarrangerat årsmöte med god mat och dryck, det noterades att mötet var ett av de snabbaste i PPP's stolta historia. Mötet avslutades och groggen serverades      

           Vid protokollet:                                                Justeras:

 

                      Johan F         Alvis

 

 

Ó 1999-2015, PPP, Pappas Präktiga Pojkar, Stockholm, SWEDEN