Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 

 

Protokoll – PPP årsmöte 1999

Mötet hölls den 19/2 hos avgående ordförande Anders F, som avtackades.

 

1                                        Val av MÖTESHONORATIORES

Till allmänt bordsdunk valdes Tobi att leda mötet, Anders B att bevara det för historien och Johan R att säkerställa att skriften något så när avspeglar mötets förlopp och beslut.

2                                        fastställande av röstlängd

Samtliga medlemmar var närvarande!

3                                        val av styrelse

Ordförande

Flera av de tunga och mindre tunga namnen förbereder en kandidatur för Millenium-året och låg lågt. Dock inte HC som erbjöd sina tjänster. Därtill nominerades Tobi och Stefan.

Tobi (Velour – 97) föll ifrån i första omröstningen. Därefter valdes Stefan med acklamation.

Golfrepresentant

Anders B, Alvis och HC nominerades.

Anders B valdes med stor majoritet.

Festrepresentant

Adde nominerades och valdes.

4                                        ändring av stadgar

Inga förslag hade inkommit.

5                                        inval och uteslutning av medlem

Det framlades inga förslag på inval eller uteslutning.

Mötet klargjorde dock vikten av korrekt skötsel av hcp-kort.

6                                        ppp-mästerskapet

Spelplats

Många spontana inlägg förekom, och genomtänkta förslag saknades. För att få plats med mer prat på mindre tid så skedde argumentationen delvis parallellt.

Omröstning kunde så småningom genomföras och ledde till att Gdansk valdes och beslutet ifrågasattes omedelbart av några;

 

Plats

Röstning 1

Röstning 2

Röstning 3

Röstning 4

Gdansk

7

8

8

8

Danmark

5

 

 

 

Åland

3

 

 

 

Svenska fjällen

7

7

 

 

Stockholmstrakten

7

10

8

6

Åtvidaberg

7

5

 

 

Karlstad

0

 

 

 

Tobi ansåg sig som mötesordförande ha utslagsröst och därmed avgöra omröstning 3 till Stockholms fördel. Denna nyordning höll så när på att lyckas, men efter omröstning (8-6) fastställdes att mötesordföranden inte hade någon speciellt gyllene röst.

Mötet gjorde ett enhälligt policy-uttalande att nästa år åka på en veckas jubileumsresa.

Speldag

Helgen 28-29 augusti.

Spelform

De traditionella debatterna fördes om spel med eller utan hcp respektive poängbogey eller slagtävling.

Golftraditionalisterna förordar slagtävling och de svenskifierade spelarna förordar poängbogey.

Johan F betonar Mästerskapsaspekten och pläderar för Open, vilket som vanligt bemöts med lidelsefulla inlägg om kamratskap, gemenskap och “de svagas rätt i samhället”.

Efter ett antal omröstningar blir det som vanligt 36 hål pb med hcp;

 

Spelform

Röstning 1

Röstning 2

Röstning 3

36 hål pb med hcp

9

 

9

36 hål pb utan hcp

2

 

 

36 hål slag med hcp

6

4

 

36 hål slag utan hcp

3

 

 

36 hål slaggolf med hcp

6

7

4

 

Golfkommitte

Styrelsen utser golfkommitte.

7                                        övriga frågor

Generationsväxling

Bobby berättade om sina funderingar att säkra PPP’s generationsväxling. Efter positiv och uppmuntrande diskussion åtog sig Bobby att arrangera en foursome-dag där medlem spelar med barn eller fru.

Jubileumsresa

Styrelsen fick i uppdrag att ta fram förslag på jubileumsresa. Åtminstone ett Brittiska Öarna-förslag och ett värme-förslag ska tas fram.

 

 

Vid protokollet                                                                 Justeras

 

 

Täby 14/3 -99

 

Ó 1999-2015, PPP, Pappas Präktiga Pojkar, Stockholm, SWEDEN