Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 

Protokoll – ppp årsmöte 2000

Mötet hölls den 4/2 på stadgeenlig dag hos avgående ordförande Stefan. Efter champagnen meddelade Stefan att han inte kommer att vara aktiv golfare under år 2000.

 

1                                        Val av MÖTESHONORATIORES

Bobby valdes till mötesordförande, Anders B att skriftligen bevara det för historien och Lacke att säkerställa att skriften något så när avspeglar mötets förlopp och beslut.

(På senare år har protokollet mest tjänat som en senare minneslapp var vi egentligen tänkte hålla PPP.)

2                                        fastställande av röstlängd

11 var närvarande med rösträtt i allmänna frågor. Stefan avstod sin rösträtt i golffrågor.

Johan R, Ola S och Tobi var frånvarande.

(Under denna upphetsande punkt förekom meningsutbyten varvid protokolljusteraren erhöll epitetet Lacke Haider Mattsson.)

3                                        val av styrelse

Valen föregicks av många kommentarer om kandidaters stora och begränsade förträfflighet och förmågan att prata respektive att handla.

Ola M, med sedvanlig PPP-mässig uppsluppenhet, orerarade om de s.k. storas förtjänster och betydelse och ansåg att de skulle utses till jubileumsstyrelse utan omröstning.

En häpen, men kort, tystnad utbredde sig varefter Alvis tog till orda. Han menade att de stora inte presterat synliga resultat avseende resan och var villig att själv ta ledningen för att säkerställa ett bra evenemang.

HC torgförde en liknande uppfattning i egen sak.

Diskussionen avslutades med att sedvanliga omröstningar genomfördes.

Ordförande

Johan F valdes till ordförande.

 

Kandidat

Röstning 1

Röstning 2

Röstning 3

Johan F

6

 

6

Anders B

5

5

5

Lacke

5

4

 

Conny

2

 

 

Alvis

1

 

 

Golfrepresentant

Lacke valdes till golfrepresentant.

 

Kandidat

Röstning 1

Röstning 2

Röstning 3

Röstning 4

Lacke

5

5

6

5

Anders B

5

5

6

3

Festrepresentant

Bobby valdes till festrepresentant.

 

Kandidat

Röstning 1

Röstning 2

Bobby

7

7

Alvis

5

4

Conny

4

 

4                                        ändring av stadgar

Inga förslag hade inkommit.

5                                        inval och uteslutning av medlem

Inga stadgeenliga förslag hade inkommit.

HC påbörjade en icke formellt underbyggd plädering för en god vän. Detta tilltag häcklades svårt och HC drog sig tillbaka till groggsoffan i angränsande rum.

6                                        ppp-mästerskapet

Under denna punkt återupptogs diskussionen huruvida de stora varit tillräckligt aktiva med sin uppgift från PPP-mästerskapet eller ej. Åsikterna gick starkt isär.

Johan presenterade dock ett Dublinalternativ, uppbackat med dokumentation, och Bobby ett Mallorcaalternativ (Sonvidas).

Ett antal alternativa bootlegförslag kom nu upp till ytan. Formellt åberopande att de storas förslag inte skickats ut i förväg. Conny föreslog Brussel, Alvis Rom och Adde Marbella.

Spelplats

Det beslutades att resa till Rom enligt Alvis förslag.

 

Plats

Röstning 1

Röstning 2

Rom

7

7

Dublin

5

4

Marbella

4

 

Brussel

3

 

Mallorca / Sonvidas

1

 

Beslutet om Rom följdes av heta diskussioner och ställningstaganden. Både avseende tilltaget med de kompletterande förslagen, vissa medlemmars grad av intoxidation och andra medlemmars rätt att rösta eftersom de ej är med i svenska golfklubbar.

Speldag

Det beslöts att den officiella resan ska vara onsdag/torsdag – söndag. Styrelsen bemyndigades välja mellan vecka 34 eller 35.

 

Datum

Röstning 1

Röstning 2

23/8 – 3/9 (v 34-35)

5

5

27/9 – 8/10 (v 39-40)

5

3

 


 

Spelform

Det beslöts att spelformen ska vara 36 hål pb med hcp.

 

Spelform

Röstning 1

36 hål pb med hcp

8

36 hål slag utan hcp

3

Festplats

Styrelsen bestämmer festplats.

Golfkommitte

Styrelsen utser golfkommitte.

7                                        faställande av hcp för ej medlemmar i svensk gk

Styrelsen ser över hcp för dessa.

8                                        övriga frågor

Särspel

Det beslöts att eventuellt särspel i PPP-mästerskapet ska ske enligt matchregler.

Generations-foursome

Bobby fick en enhällig eloge för sitt uppskattade initiativ och vi ser fram mot årets evenemang.

 

Mötet avslutades och Stefan avtackades.

 

 

Vid protokollet                                                                 Justeras

Anders B                                                                   Lacke

 

Anders Bladh                                                                 Lacke Mattsson

Täby 27/2 –00


 

PPP email-adresser

Anders B                  anders.bladh@era.ericsson.se

Anders F                  fastighetsabkannan@telia.com

Anders H                  anders.hagglund@modul1.se

Bobby                       ?

Conny                       conny@kallen.org

Hans-Christer          hans-christer.bahrne@unitedtelecom.se

Johan F                    kungstornet@delta.telenordia.se

Johan R                    ?

Lacke                       lacke@bahnhof.se

Lars                          lars@gln.se

Ola M                        ola.mattsson@unitedtelecom.se

Ola S                        ?

Stefan                       stefan.lundqvist@elema.siemens.se

Tobi                          ?

 

Ó 1999-2015, PPP, Pappas Präktiga Pojkar, Stockholm, SWEDEN