Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 

Protokoll – ppp årsmöte 2002

Mötet hölls den 1/2 i Telia Finans lokaler. Johan R stod för regi.

 

1                                        Val av MÖTESordförande

Alvis och HC fokuserar i år på att svinga mötesklubban och anmälde båda sin kandidatur.

Risken för snedträff bedömdes vara mindre med Alvis och han valdes med röstsiffrorna 9-6.

2                                        val av protokollförare och justeringsman

Anders B blev ånyo pennförare.

Fokus och intresse hamnade istället på justeringsmannen. (Som vi lärt av historien är det ju viktigt att mötets beslut korrekt återges eftersom de har karaktären ”skrivna i sten”).

HC kandiderade och Lelle föreslogs. Tobi lutade mot sluten omröstning. HC vann med 9-7.

3                                        justering av föregående års protokoll

Protokollet justerades utan kommentarer.

4                                        fastställande av röstlängd

12 heltidsnärvarande, 1 med sen ankomst (Johan F) och 2 frånvarande (Conny, Stefan).

Vi noterade att tiderna sannerligen har förändrats när ”sirenen från Tyskland” får Han Som Är Den Störste att missa väsentliga delar av årsmötet.

Den ständigt återkommande diskussion om Hans-Christers rösträtt i golffrågor utmynnade även detta år i nåd före rätt.

5                                        ändring av stadgar

Adde föreslog ändrad dagordning, vilken är inskriven i stadgarna.

Mötet chockades till tystnad, men fann sig och avfärdade förslaget på formella grunder (ej inkommet i tid).

Inga övriga förslag.

6                                        inval och uteslutning av medlem

Inga förslag.

7                                        ppp-mästerskapet

Hans-Christer föreslår beslutsordningen: 1. Spelplats, 2. Datum. Till hans stora förvåning går förslaget inte bara igenom utan får t.o.m. vissa lovord.

Spelplats

·         Fleensburg i Vor-Pommern föreslås av HC. Promotionmaterial distribuerades och begrundades. Hans-Christer talade sig varm för härliga båtturer, härliga bilturer, härligt språk, härliga golfbanor, härliga festiviteter, härliga XXX och härligt pris (vallöfte: 3045 kr per deltagare).

·         Rom föreslås av Alvis, också stött av skriftlig information.

·         Öland föreslås av Anders B som ett svenskt ö-alternativ med hav, miljö och bra golf (Borgholm / Kalmar).

 

Resmål

Röstning 1

Röstning 2

Fleensburg       (aug/sep)

7

9

Öland                 (aug)

8

5

Rom                   (sep/okt)

6

 

Datum

Avresa 15/8 på eftermiddagen och återkomst 19/8.

Spelform

·         Adde förordar poängbogey på grumliga grunder. En del andra deltagare ser detta som mer tjänligt för “ej unga kvinnor”.

·         Lelle förordar slaggolf eftersom katastroferna begränsas.

·         Johan F förordar slagtävling som den klassiska mästerskapsformen.

·         Alla enades om att PPP-mästerskapet ska spelas med hcp. Vissa medlemmar kan tänka sig att komplettera med ett 36 håls Open-mästerskap. (The Mug är för mästerskapets bästa bruttorond.)

 

Spelform

Röstning 1

Röstning 2

Röstning 3

36 hål slaggolf med hcp

7

 

7

36 hål pb med hcp

6

6

5

36 hål slagtävling med hcp

6

5

 

8                                        val av styrelse

Hans-Christer valdes enhälligt till ordförande utan motförslag.

Ola Mattsson valdes överväldigande till festrepresentant.

Lelle valdes till golfrepresentant.

9                                        val av golfkommitte

Anders B och Adde valdes som golfkommitté tillsammans med golfrepresentanten.

10                                    fastställande av hcp för melemmar ej aktiva i svensk golfklubb

Golfkommittén bestämmer.

11                                    övriga frågor

Förra årets arrangemang på Gotland var ett av de bästa i PPP:s historia (miljö, väder och vind, golf, trivsel och kulinariskt). Avgående styrelse, och speciellt Johan R och kräftaftonen, tillerkändes ett välförtjänt STORT tack.

Mötet var rörande ense om stor eloge till Alvis för PPP:s hemsida. Den bör vara öppen för allmänheten men underliggande sidor ska skyddas av lösenord.

Nu var kvällen liden och Hans-Christer lovade rundhänt att ställa upp om/när resebudgeten spricker.

Nattlivets nöjen lockade och mötet avslutades med att tacka värden Johan R.

Vid protokollet                                                        Justeras

Anders B                                                         

 

Anders Bladh                                                        Hans-Christer Bährne

Täby 23/3 –02

 

 

 

Ó 1999-2015, PPP, Pappas Präktiga Pojkar, Stockholm, SWEDEN