Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 

Protokoll – Årsmöte 2003

Mötet hölls den 7/2 hos Hans-Christer.

 

1 Val av MÖTESordförande

Omtumlande start när Saddam Bährne kuppade sig till ordförandeskapet utan omröstning.

 

2  Val av protokollförare och justeringsman

Anders B blev ånyo pennförare.

Zingo-Ola blev justeringsman med dubbel acklamation.

 

3  Justering av föregående års protokoll

Protokollet justerades utan kommentarer.

 

4  Fastställande av röstlängd

Alla närvarande utom Johan R.

HC åberopade mail-fullmakt från Johan R. Original efterfrågades och efter omröstning underkändes fullmakten.

Den ständigt återkommande diskussion om Hans-Christers rösträtt i golffrågor utmynnade även detta år i nåd före rätt.

 

5  Styrelse och spelsätt (avhandlades efter spelplats)

Johan F föreslog Anders F (Ordförande), Bobby (Festrepresentant) och Lacke (Golfrepresentant). Förslaget togs ograverat, med acklamation!

Mötet ålade dock styrelsen att arrangera PPP-mästerskapet inom en ram på 6000-7000 kr.

 

6  Ändring av stadgar

Mötet beslöt att ändra stadgarna så att det tydligt framgår att inträdesansökan ska skickas till sittande ordförande.

 

7  Inval och uteslutning av medlem

Håkan Lundqvist hade ansökt om medlemskap, med vissa formella brister (sponsors undertecknande).

En principiell diskussion vidtog huruvida PPP överhuvudtaget ska ta in nya medlemmar respektive eventuellt generationsskifte.

Velour Bährne föreslog inbjudan som gäst. 

Mötet beslutade att avslå liggande ansökan på formella grunder och ådrog åt Den Störste och åt Advokaten att till nästa årsmöte inkomma med ett principiellt förslag avseende nya medlemmar.

 

8  Spelplats ppp-mästerskapet

Förslag till spelplats;

·         Conny föreslog Tellberg (midsommarafton?).

·         Bobby och Johan F föreslog Verbier i augusti med spel i Italien. Ola S ifrågasatte om vi är rätt gäng att spela på fina och dyra banor.

·         Anders B föreslog Öland/Kalmar.

·         Ola M föreslog Västerås.

·         HC föreslog skärgården.

·         Adde föreslog Gotland.

Omröstningar:

 

Resmål

# 1

# 2

# 3

# 4

# 5

Tellberg (midsommar)

6

4

-

-

-

Verbier         (21-24/8)

9

9

7

7

8

Öland                 (aug)

7

6

7

6

-

Västerås           (aug)

4

-

-

-

-

Skärgården      (aug)

7

9

7

7

6

Gotland             (aug)

7

6

5

-

-

 

Spelform

(Listade med tilltagande machograd)

 

Spelform

Röstning 1

Röstning 2

Röstning 3

36 hål pb med hcp

2

-

-

36 hål slaggolf med hcp

7

5

6

36 hål slagtävling med hcp

6

4

5

36 hål slagtävling open

3

3

-

9                 val av golfkommitte

Adde och Johan F valdes efter omröstning att komplettera Lacke i golfkommitten.

 

10  Fastställande av hcp för medlemmar ej aktiva i svensk golfklubb

Efter upphetsad diskussion fastställdes att Golfkommittén bestämmer.

Hans-Christer och Conny reserverade sig på grunder som ej räddats till eftervärlden.

 

11  Öriga frågor

Slipskommitten med Alvis, Anders F och Johan R redogjorde för sitt förslag med en klassisk slips, bärbar i skiftande miljöer. Kostnad 15.000 kr för 1000 slipsar.

Slipsdiskussion vidtog. Lacke ville MILF-slips (konsultera Doktorn för förtydligande). Ola M föreslog Hélène som suppleant!

Alvis mottog mötets acklamation för sina insatser med PPP-webben.

Mötet enades att i största möjliga utsträckning spela matchslips-matcherna med gemensam start.

Mötet avtackade Hans-Christer för en traditionell herrmeny med sill, snaps och Biff Rydberg. Alla var dock inte väl till mods med att kaffet fick avhämtas och därtill i plastkoppar.

För övrigt kan noteras att ett häpnadsväckande antal acklamationer utdelades och att de “klarläggande och broderliga” diskussionerna i stort sett lyste med sin frånvaro. Den sedvanliga anstormningen av stadens vattenhål och nattfjärilar uteblev också. Pappas Pensionerade Pojkar?!

Vid protokollet                                                        Justeras

Anders B                                                         

 

Anders Bladh                                                        Ola Mattsson

Täby 20/4 -03

Ó 1999-2015, PPP, Pappas Präktiga Pojkar, Stockholm, SWEDEN