Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 

Protokoll – Årsmöte 2004

Mötet hölls den 6/2 hos Anders F.

Årsmötet påbörjades efter en god grabbmiddag med groggar, sillsallad, nubbe och gryta och 12 bra stolar till 13 personer.

1                                        Val av MÖTESordförande

Det noterades att kallelsen gått ut utan årtal. Anders F fick dock ändå förtroendet att leda mötet.

2                                        val av protokollförare och justeringsman

Anders B blev ånyo pennförare.

Lacke blev justeringsman. (Bror Ola hinner inte.)

3                                        justering av föregående års protokoll

Ola M hade inte hunnit, men protokollet troddes vara riktigt, om än sent.

4                                        fastställande av röstlängd

Alla närvarande utom Adde och Bobby.

Johan F åberopade verbal fullmakt från Bobby, enligt tesen att mellan De Stora krävs inget skriftligt. Övriga inte fullt så stora underkände dock raskt detta.

Den normalt återkommande diskussionen om Hans-Christers rösträtt i golffrågor försummades i år. Alla närvarande hade även rösträtt i golffrågor, med undantag för Stefan.

5                                        styrelse och spelsätt

Hans-Christer ville ha festrepresentant utsedd efter spelplats, vilket snabbt avfärdades.

Ola M upprepade samma yrkande, och får det enligt önskemål protokollfört. Avslogs på nytt.

De Stora undandrog sig nominering för att fokusera på jubileumsåret 2005.

Efter dessa uppmjukande preludier valdes;

Ordförande                          Tobi

Golfrepresentant                  Ola M

Festrepresentant                 Johan F.

6                                        ändring av stadgar

Johan F och Tobi presenterade sin uppstramning av inträdesansökan. Antogs med acklamation.

7                                        inval och uteslutning av medlem

Inga förslag hade inkommit.

8                                        spelplats ppp-mästerskapet

Det beslutades att mästerskapet ska hållas helgen 27-28/8 (fredag till söndag).

Spelform blir 36 håls slaggolf med hcp.

Tre alternativ till spelplats utkristalliserades:

·         Stor-Stockholm (inom 10 mil från Gamla stan, inklusive Åland)

·         Övriga Sverige

·         Europa.

Alternativet Stor-Stockholm vann klart. Styrelsen bestämmer golfbana och festplats.

9                                        val av GOLFKOMMITTÉ

Anders B och Ola S utsågs att komplettera Ola M i golfkommittén.

10                                    fastställande av hcp för medlemmar ej aktiva i svensk golfklubb

Golfkommittén fastställer Hans-Christers hcp för PPP-evenemangen 2004.

11                                    övriga frågor

Johan F hade till Öland-mästerskapet tagit fram PPP-markeringsknappar vilka skänktes till tacksamma kamrater. Stor eloge!

Slipsutredningen är nu nedlagd.

Johan F och Ola S kommer tillbaka med ett förslag om PPP-tröjor (inom 1000 kr per person).

Mötet beslutade att utse Ola S till kassör och att medlemmarna ska inbetala en årsavgift på 200 kr per person för täckande i första hand av kostnaderna för PPP-webben.

Efterchocken av detta beslut blev svår. Hans-Christer talade om sorgens stund. Andra talade om chockartade kupper och principfrågor.

Mötet samlade sig dock till att tacka Anders F för ett trevligt arrangemang med god mat och riklig dryck!

 

Vid protokollet                                                        Justeras

Anders B                                                          Lacke

Anders Bladh                                                        Lacke Mattsson

Täby 17/2 -04

  

Meddelande från kassören:

Årsavgiften på 200 kr ska inbetalas till Ola Sandström, postgiro 625523-6.

Den 12/2 avsåg detta: Tobi, HC, Anders F, Lelle, Alvis, Bobby och Johan R. För Conny återstår 100 kr att betala.

Ó 1999-2015, PPP, Pappas Präktiga Pojkar, Stockholm, SWEDEN