Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 

Protokoll från årsmötet år 2001

protokoll – ppp årsmöte 2001

Mötet hölls den 9/2 hos avgående ordförande Johan F.

 

1                                        Val av MÖTESordförande

Johan F valdes till mötesordförande.

 

2                                        Val av protokollförare och justeringsman

Anders B valdes att ”vända ett nytt bladh” och Hans-Christer att senare kontrollera att det något så när avspeglar mötets beslut.

 

3                                        justering av föregående års protokoll

Protokollet justerades utan kommentarer.

 

4                                        Fastställande av röstlängd

11 närvarande (alla utom Tobi, Anders F och Stefan).

Melvin överraskade med att förevisa medlemskap i Björkliden och hcp-kort!

Hans-Christer åberopade som vanligt ett over seas membership och gjorde under fleras livliga protester anspråk på rösträtt i golffrågor. Stadgarna kontrollerades. Protesterna övergick därefter i ett stilla mumlande för att så småningom dö ut.

Bobby hade fullmakt av Anders F att rösta i nyinträdesfrågan (mummel hördes ånyo om varför detta förtroende).

Röstlängden fastställdes slutligen till 11 röster (12 i nyinvalsfrågan).

 

5                                        Val av styrelse

Valen föregicks av sedvanliga kommentarer om kandidaters stora och begränsade förträfflighet. Ola M förväntade sig inte mindre än en styrelse som skulle säkerställa att mötets beslut efterlevs!

Ordförande

Johan R valdes till ordförande.

 

Kandidat

Röstning 1

Röstning 2

Johan F

4

2

Hans-Christer

5

3

Ola S

3

 

Johan R

6

7

Golfrepresentant

Anders B valdes till golfrepresentant.

 

Kandidat

Röstning 1

Röstning 2

Röstning 3

Röstning 4

Anders H

3

2

 

 

Johan F

6

6

5

5

Anders B

6

7

8

7

Hans-Christer

2

 

 

 

Conny

3

3

3

 

Festrepresentant

Hans-Christer valdes till festrepresentant.

 

Kandidat

Röstning 1

Röstning 2

Röstning 3

Röstning 4

Bobby

3

7

7

4

Lacke

6

4

4

 

Hans-Christer

7

6

6

5

Conny

3

2

 

 

Bonny

2

 

 

 

Debatten om Hans-Christer’s over seas membership återuppstod men stillades efter en del rundhänta löften från HCs sida.

 

6                                        ändring av stadgar

Inga förslag hade inkommit.

 

7                                        inval och uteslutning av medlem

Stefan hade antagit att hans passiva golf medförde utträde. Mötet klargjorde dock att Stefan fortsätter som PPP-medlem och är välkommen tillbaka i de aktivas skara så snart han så önskar.

Lelle hade sökt återinträde (i tid), rekommenderad av Ola M.

En kort, men intensiv, stadgediskussion vidtog. Den Störste åberopade varje medlems ansvar att själv konsultera lagboken. Ola M uttryckte sin förvåning över att svaret inte blev rätt när ett orakel konsulterades. Mötet enades dock snabbt om att denna förtretlighet inte skulle stå i vägen för Lelles ansökan.

Några medlemmar argumenterade starkt och emotionellt för Lelles återinträde. Sluten omröstning vidtog och PPP hälsar Lelle välkommen tillbaka!

 

8                                        ppp-mästerskapet

Spelform

Det beslöts att spelformen ska vara 36 hål slagtävling med hcp!

 

Spelform

Röstning 1

Röstning 2

Röstning 3

36 hål pb med hcp

6

5

5

36 hål slagtävling utan hcp

2

 

 

36 hål slagtävling med hcp

5

4

6

36 hål slaggolf med hcp

3

3

 

En häpen tystnad utbröt när det stod klart att PPP för första gången i sin historia ska spela mästerskapet i slagtävlingsform. Känsloyttringarna gick därefter starkt isär. En falang hyllade denna den ursprungliga och mest krävande tävlingsformen. Andra menade att en svår klyfta öppnat sig och ifrågasatte sitt tävlingsdeltagande.

Speldag

Det beslöts att den officiella resan ska vara helgen den 25-26 augusti.

Spelplats

Ordföranden och festrepresentant fick mandat att bestämma spelplats. De ska återkomma med beskrivning senast den 23/4.

 

9                                        Golfkommitte

Golfkommitten ska bestå av golfrepresentanten, Anders H och Johan F.

 

10                                    Faställande av hcp för ”ej medlem i svensk gk”

Bestäms av golfkommitten.

 

11                                    Övriga frågor

Förande av score-kort

Det beslöts att individuella scorecard ska föras med en markör per scorecard.

Generations-foursome

Bobby fick en enhällig eloge för år 2000 och vi ser fram mot årets evenemang.

 

Mötet avslutades och Johan F avtackades.

 

 

Vid protokollet Justeras

Anders B Hans-Christer

 

Anders Bladh Hans-Christer Bährne

Täby 26/3 –01

 

 

Ó 1999-2015, PPP, Pappas Präktiga Pojkar, Stockholm, SWEDEN