Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 

HISTORIA

 

 

PPP:s historia bör skrivas

PPP:s nästan 40-åriga historia bör skrivas ner så snart som möjligt, det är många som tycker det. Vi har en ganska bra grund att bygga på och jag menar då PPP-Boken som så förtjänstfullt skrivits av Ola S. Den har nu kopierats helt. PPP:s Årsbok (by Ola S).

 

För att det skall vara möjligt att skriva vår historia måste vi alla försöka hjälpa till

.

Alltså: Skriv något om exempelvis en händelse, tävling, möte inom PPP. Skicka in dokument, bilder etc.

Skicka eller kontakta Melvin!

 

Tre medlemmar har utträtt ur PPP. Två har gjort det av egen vilja och dessa två är nu åter medlemmar. Det finns en till medlem som försökt att utträda men inte lyckats. Det är kul att se vad Lelle respektive Flosse skrev i sina respektive brev om utträde.

 

Segrarens krönikor ett komplement

Ett sätt att kunna bevara lite av tävlingar och arrangemang är vinnarens årskrönika. Anders B har förtjänstfullt skrivit tre stycken 2001, 2003 samt 2005. Denna lilla sed (segraren ser det mer som ett straff) var väl Anders B:s idé och första året var 2000.

 

Nu har nästan alla årskrönikorna skrivits. Johan s väntar vi på. Vägen har varit lång fram till att respektive vinnare känt sig kallad att skriva ner sina minnen, se nedan.

 

Så här var läget våren 2007: Johan R har skrivit en 2006. Anders B har vidare utfäst en fjärde, den för 2000, under förutsättning att Bobby dessförinnan skrivit en årskrönika för 2002. Detta löfte gjordes redan 2003 och Bobby har hotats och lockats, dock utan framgång. Johan F har upplysts om lämpligheten men inte inkommit med någon ännu. Men vi alla väntar med en smula tålamod på Bobby och Johans alster........ Speciellt nu när Johan R redan skrivit sin för 2006.

 

Sedan har inpiskaren Melvin på alla laga och olaga sätt försökt att få in fler alster. Allt tycktes vara omöjligt men så en dag i september 2009 så rasslade det s.a.s. till i Melvins mailbox med tre årskrönikor från Anders B (2000, 2008 och 2009). Bobby kontrade inom ngn timme med sin från 2002. Vi väntar nu (sept 2009) med största spänning på Den Störstes två krönikor.......

 

 

PPP:s Måtto:

Att kunna men inte vilja.

Vi har under en lång tid pratat om att översätta denna devis till latin. Men av naturliga skäl - det ligger ju i själva deviset -  har så inte skett. Det skulle i så fall översättas till "Potens Non Volens"

 

 

Kanske ett upplägg???

 • Starten

 • Grundarna

 • De första åren

 • Vyerna Vidgas

 • Damernas in- och uttåg

 • PPP erövrar Europa

 • Kulornas makt

 • Spelformerna

 • Tävlingarna

 • Festerna

 • Framtiden

 

 

Starten - Det första mästerskapet

PPP eller Pappas Präktiga Pojkar bildades hösten 1971 och det första PPP-mästerskapet spelades på Wermdö G&CC den 9 oktober 1971. Johan R:son segrade med 27 poäng. I PPP:s årsbok står det antecknat efter Johans resultat "PPP rekord"! En alldeles sann anmärkning och den förebådade att Johan många år senare skulle sätta verkligt PPP rekord i och med att han tog hem pokalen för alltid. Men mer om det senare.

 

Premiäromgången spelades alltså i början av oktober under dåliga väderleksförhållanden. Det var kallt och blåsigt. Inga bilder finns veterligt bevarade. Men efteråt åts det kräftor på Kallsvik hos Anders F dit också prisutdelningen var förlagd.

 

Jag vet inte vem som kom på idén med PPP och inte heller när idén kom upp. Jag vet inte heller vem, när och hur namnet antogs.

 

Grundarna

Eftersom jag i nuläget inte vet vem eller vilka som kom på idén med PPP måste jag utgå ifrån att alla de som var med och de som antecknades såsom frånvarande första PPP-mästerkapet också skall räknas som PPP:s grundare.

 

Grundarenas antal var i så fall elva varav alla utom en fortfarande är medlemmar.  Två av grundarna har utträtt ur PPP och haft ynnesten att senare antas som nya medlemmar. En har utträtt för gott. Sålunda är det åtta av grundarna som alltid varit medlemmar.

 

Ibland grundarna måste urskiljas en annan man eller grupp, nämligen initiativtagaren/na.

 

De fösta åren - Utkast

De första åren kan betecknas som provinsiella. De elva grundarna var nästan alla med hemmaklubbarna WGCC och Ingarö GK. Detta gjorde att tävlingarna spelades omväxlande på dessa båda banor och att efterföljande fester hölls någon stans i närheten av de två hemmabanorna. Oftast hölls festerna på Kallsvik hos Anders F och någon gång hos Bobby. Kräftor serverades ymnigt från Skeppet.

 

1971, 1972 var det WGCC som var PPP_bana sedan två år, 1973 och 1974, på Ingarö GK. 1975 spelade vi åter på WGCC, 1976 på Ingarö GK,  1977 på WGCC, 1978 på Ingarö GK för att avsluta denna den lokala PPP eran på WGCC.

 

Det var hela tiden bara en speldag oavsett om vi spelade 18, 27 eller 36 hål. Först 1985 började spelet att delas upp på två dagar. Kanhända hade vi och våra medföljande damer insett att åren började ta ut sin rätt. Vi var inte lika alerta och uppvaktande som tidigare på den efterföljande PP festen.

 

PPP Vidgar Vyerna (1980-) - Utkast

År 1980 var ett speciellt år i PPP:s ärorika historia. Vi firade 10-års jubileum och förlade för första gången tävlingen utanför Stockholmsregionen. Valet blev Hooks Herrgård med en bana som då bara hade 11 hål. Jag tror att det var första och enda gången som PPP mästerskapet spelades på en 11-hålsbana.

 

Tävlingen och alla arrangemangen var suveräna och alla deltagarna uppskattade verkligen att komma ut i det gröna. Vi var som kalvar utsläppta i sommarhagen. Alla badade förutom Tobi ("En häradshövding badar inte!"). Damerna var med på festligheterna men hade inga egna golf arrangemang.

 

Det var vid detta tillfälle som Anders B uppsatte "Muggen" och det skedde bl.a. genom att Anders författade och distribuerade  detta lilla alster. "Muggen" hade ett pampigt namn, TPPPEOCM eller The PPP Eclectic Open Challenge Mug.

 

Jag vet inte i skrivande stund om denna "Mugg" är den samma som vi nu spelar om under namnet "PPP Open Mug" och vad för resultat som den gamla mugg-tävlingen hade. Kanske vann någon Muggen för alltid och "sitter", så att säga, på Muggen. Är det samma mugg så sitter man inte ostört där eftersom den nya heter ""PPP Open Mug"!

 

PPP var nu, 1981, moget att fara ännu längre och det ordnades en flygresa ner till Ängelholm. Vi möttes av PPP-bussar som tog oss till Tobi och Agneta på Smedsgården vid Margaretetorp. Tio PPP-ledamöter med respektive var med och de flesta bodde hos Tobi och Agneta men en del bodde hos Johan R i Båstad. Festligheterna ägde rum på Smedsgården. Själva tävlingen gick av stapeln på Båstad GK. Det var i herrarnas omklädningsrum på Båstads GK som Conny till hysteriska och spasmiska skratt berättade historien om Karsten Pedersens s.k. Salzburgare.

 

Efter ett "mellanår", 1982, på Drottningholm och hos Melvin i Äppelviken så bar det år 1983 av till Tyskland, PPP:s första utlandsäventyr! Johan F, då ännu inte upphöjd/självutnämnd till vare sig en av De Stora eller Den Störste, hade flyttat till Tyskland och ville leda oss i nya banor.

 

1984 och 1985 var vi tillbaka på WGCC. Kanske PPP:s hemmabana; i vart fall PPP:s födelsebana.

 

Några historiska filmer.

 

 

Är det någon som har upplysningar?

 

Ó 1999-2015, PPP, Pappas Präktiga Pojkar, Stockholm, SWEDEN